Dinhpsy's World Home

dieu bo ban tay va ngon tay 2

Điệu bộ bàn tay và ngón cái

Bàn tay của con người có 27 xương nhỏ, bao gồm 8 xương hình đá cuội ở cổ tay gắn chặt với nhau bằng một mạng...

hanh dong y chi 0

Hành động ý chí

         Khái niệm về hành động ý chí Hành động ý chí là hành động có ý thức, có chủ tâm, đòi hỏi...